Regulamin Ligi

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rozgrywki prowadzone są przez firmę PS Trade Patryk Skut, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 952-197-46-72, w dalszej części zwaną Organizatorem.

2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:

a. Wzięcie udziału chociaż w jednym turnieju MTG w sklepie Strefa MTG zlokalizowanego przy ulicy Polnej 30A, 00-635 w Warszawie.

b. Przez cały okres trwania ligi uczestnik zobowiązany jest do rejestracji na wydarzenia przy użyciu tego samego adresu mailowego połączonego z Wizards Account (mail używany na MTG Arena). W przypadku braku posiadania konta Wizards Account, uczestnik jest zobowiązany do rejestracji na wydarzenia przy użyciu tej samej nazwy użytkownika przez cały okres trwania ligi.

3. Udział w lidze jest darmowy.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad gry fair-play.

5. Organizator prowadzi relacje z wydarzeń. każdy uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na publikację np. swojego wyniku lub zdjęcia z wydarzenia zawierającego Twoją twarz.

2. ZASADY ROZGRYWEK

1. Turnieje biorące udział w lidze, są to turnieje odbywające się w naszym sklepie stacjonarnym przy ulicy Polnej 30A w Warszawie.

a. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania punktów za wydarzenia, które zostaną zorganizowane podczas trwania sezonu poza sklepem stacjonarnym przy ulicy Polnej 30A. Taka informacją zostanie wyraźnie zaznaczona w opisie rejestracji na dane wydarzenie.

2. Turnieje biorące udział w lidze to turnieje, które rozgrywane są systemem Szwajcarskim, Single-elimination, bądź Double-elimination.

3. Uczestnik zdobywa punkty do kwalifikacji ogólnej w wysokości odpowiadającej zdobytym punktom na turnieju.

a. Punkty zdobywane na turniejach o nazwie Store Championship podlegają mnożnikowi x 2.

b. Na wszystkich turniejach mających 3 rundy, uczestnik otrzymuję ilość punktów odpowiadającej zdobytej na turnieju plus 3 punkty.

c. W przypadku turniejów 2HG (Two-Headed Giant) - każdy gracz zdobywa ilość punktów, która odpowiada ilości punktów które zdobyła drużyna.

d. W przypadku dyskwalifikacji uczestnika z turnieju. Za dane wydarzenie nie zostaną przyznane punkty.

4. Podczas trwania wydarzeń, zawszę będzie dostępny przedstawiciel organizatora w dalszej części zwany Sędzią. Sędzia ma ostateczne zdanie w kwestii wątpliwości co do zasad gry.

5. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy będzie mieć tą samą liczbę punktów na koniec ligi i zajmą miejsca z różnymi nagrodami o końcowym miejscu zadecyduje dogrywka. Dogrywa będzie polegać na zsumowaniu punktów zdobytych w ostatnich 7 dniach trwania ligi. Jeżeli znowu będzie remis to będziemy brali pod uwagę kolejno ósmy, dziewiąty itd. dzień od końca do momentu aż w którymś z nich jeden z graczy nie zdobył więcej punktów.

6. Czas trwania pierwszego sezonu ligi 1.07.2024r - 30.09.2024

7. Podgląd do bieżącej klasyfikacji zostanie udostępniony przez Organizatora najpóźniej do 15.07.2024.

3. NAGRODY

1. Nagrody na dzień 01.07.2024 (organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia nagród).

Miejsce 1. Cavern of Souls - Foil - LCI 0410B + Liliana of the Veil - DMU 373 + Zombie Master WPN Premium PROMO.

Miejsce 2. Liliana of the Veil - MM3 076 + Zombie Master WPN Premium PROMO.

Miejsce 3-8 Zombie Master WPN Premium PROMO.

Miejsce 9-12 2x Harvester of Souls - 30th Anniversary Celebration PROMO + 2x Terastodon - 30th Anniversary Celebration

Miejsce 13-14 1x Harvester of Souls - 30th Anniversary Celebration PROMO

Miejsce 15-16 1x Terastodon - 30th Anniversary Celebration

2. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu danego sezonu ligi.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia gracza z ligi bez podania przyczyny.

5. Wszystkie kwestię sporne rozpatrywane są przez organizatora.

TABELA LIGOWA

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie niezbędnych plików cookies. Przycisk "Więcej informacji" przekieruje Cię bezpośrednio do naszego Regulaminu, gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje. Brak zgody wyłączy naszą stronę i przekieruje Cię do wyszukiwarki Google. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.