Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem podawanych na stronie www.strefamtg.pl danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Strefa MTG prowadzący działalność w oparciu o umowę spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie 00-635 przy ul. Polnej 30a, NIP: 522-301-63-83. Spółka zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 147283260.

Informacje na temat celu zbierania danych
Dane są zbierane są w celu prowadzenia działalności handlowej - sprzedaż internetowa.
Dane podane przez Państwa podczas składania zamówienia są wykorzystywane do celów związanych z realizacją zamówienia, obsługi po sprzedażowej oraz do celów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym.
Dane podane przez Państwa w procesie rejestracji konta na naszej stronie są przechowywane przez nas jedynie w celu usprawnienia procesu składania zamówienia i nie są przetwarzane ani udostępniane przez nas do momentu w którym nie zostaną powiązane z zamówieniem. Jednocześnie przypominamy, że mają Państwo prawo do usunięcia konta oraz danych osobowych zawartych na koncie w dowolnym momencie. Prośbę taką należy przesłać na adres sklep@strefamtg.pl

Udostępnianie danych
Dane, które nam Państwo podają są udostępniane w minimalnym wymaganym wymiarze, celem realizacji zamówień wysyłkowych, firmom zewnętrznym biorącym udział w procesie realizacji wysyłki.
Firmy, którym udostępniamy poszczególne dane to:
- Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i Spółka spółka jawna), przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lok.95, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000703817, REGON 051470814, NIP 5222682646 - usługi transportowe Kurier InPost oraz Paczkomat InPost.
- Ruch S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000020446, REGON: 011063584, NIP: 526-025-04-75 - usługa transportowa Paczka w Ruchu.
Z pominięciem powyższego nie udostępniamy danych osobowych i nie odsprzedajemy ich innym firmom. Zbieramy dane osobowe wyłącznie do realizacji własnej działalności. Czas przechowywania danych osobowych równy jest okresowi wymaganemu prawnie do przechowywania dokumentów do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Gdzie można wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Do czego używamy plików „cookies”?
„Cookies” stosujemy do dostosowywania zawartości naszej strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Pliki używamy też w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Umożliwia to ulepszenie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików "Cookies" lub usunąć stałe pliki "Cookies", wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

Google Analytics
Używamy narzędzia Google Analytics, które umożliwia nam analizę oglądalności strony internetowej. Google Analytics korzysta z plików "Cookies" aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu w jaki użytkownik z niej korzysta. Szczegóły odnośnie Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics.

Facebook
Używamy wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Wtyczka daje możliwość korzystania z przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebook.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sekcji Dane osobowe

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.